MEDIYOGA

Vad är MediYoga

MediYoga® är en medicinsk- och terapeutisk form av yoga – en yogaform alla kan utföra. Inga förkunskaper eller tidigare erfarenhet krävs. MediYoga kan utföras liggande, sittande på stol eller sittande på golvet – om du kan andas kan du också göra MediYoga. MediYoga vänder sig kort sagt till alla som vill må bättre i sin vardag.

MediYoga instrueras av någon med medicinsk kunskap – som vet hur kroppen fungerar och hur yogan påverkar kroppen ur ett medicinskt perspektiv. Mycket forskning har gjorts på denna yogaform och det är den form av yoga som används inom den svenska sjukvården idag, både i förebyggande syfte och som rehabilitering. MediYoga är ett kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra obalanser i kroppen.

Vi har alla olika behov, därför har MediYoga utvecklat en rad olika program av olika längd och svårighetsgrad. Hitta det program som passar dig bäst och starta genom att delta på någon av de olika klasser jag erbjuder, eller boka en privat klass. För att uppnå både mental och fysisk förbättring är det viktigt att avsätta en stund varje dag för ditt yogaprogram.

Det yogiska helhetsperspektivet

Kropp, sinne och själ är inte egna ”öar” i det som är Du. Allt är en helhet.  MediYogan främjar såväl vår fysiska kropp som de mentala och emotionella delarna. MediYogan har bevisat positivt resultat på vår hälsa, då mycket forskning har gjorts på just den här formen av yoga.

Läs mer här om MediYogans forskning.

MediYoga ingår idag som rehabilitering inom den svenska sjukvården. Den blir även allt vanligare inom skolans värld då många ungdomar idag mår psykiskt dåligt. Den är tillgänglig för alla – gammal som ung, nybörjare som erfaren.

I dagens stressade samhälle, där våra livshjul snurrar allt fortare, behövs verktyg som skapar balans i våra liv. MediYogan är ett sådant verktyg. Den reducerar stress, stärker vårt nervsystem, motverkar utbrändhet, skapar balans i vårt hormonsystem, och mycket mer. Framför allt är den enkel att använda i vardagen.

Bakgrund

MediYogan, som är en medicinsk yogaform, har sin grund i kundaliniyogan och startade 1997 då Göran Boll grundade IMY – Institutet för Medicinsk Yoga. I Karolinska Institutets regi initierade han då också den första medicinska vetenskapliga studien på yoga i Sverige.

Göran utvecklade sedan denna terapeutiska yogaform för den svenska sjukvården – obunden och fri från kulturella restriktioner och anpassad utifrån det moderna samhällets behov.

Benämningen ”Medicinsk Yoga” fungerade till en början då Institutet för Medicinsk Yoga var den enda aktören som erbjöd yoga med medicinska inriktning. I takt med utveckling och framgång började andra aktörer erbjuda liknande upplägg med benämningen Medicinsk Yoga och behovet att skydda konceptet under ett varumärke blev aktuellt.

Medicinsk yoga är ett icke reglerat begrepp vilket innebär att medicinsk yoga kan innehålla vad som helst och erbjudas av vem som helst, hur som helst och utan erforderlig utbildning.

2004 skapades varumärket MediYoga utifrån syfte och mission att verka som en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk sjukvård, med forskning och beprövad erfarenhet som utgångspunkt.

2015 ändrade IMY namn till MediYoga Institutet vilken kom att utgöra den centrala instansen med ansvar för utbildningar, kvalitetssäkring, utveckling och forskning i Sverige. Institutet har introducerat yoga för tiotusentals anställda på flera hundra av Sveriges största arbetsplatser och inom vården.

2024 har så IMY bytt namn till SIMY – Swedish Institute Medical Yoga – och nyregistrerats som en ideell förening och en icke vinstdrivande organisation.

Forskning på yoga och alla dess mätbara effekter är en viktig nyckel för att kunna använda verktygen på bästa sätt inom hälso- och sjukvården. Så forskning är en prioriterad verksamhet inom MediYogan, som initierat och deltagit i de flesta vetenskapliga studier och projekt runt yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998.

Arbetet med att kvalitetssäkra yogaformen utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är en central del i utvecklingsarbetet med MediYoga. Alla utbildade instruktörer i MediYoga har en grundläggande medicinsk kompetens.

MediYogans komponenter

Kärnan i MediYoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

MediYoga kan definieras som en form av body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYogan är inte en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter – människan som energivarelse, helheten.

MediYoga innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som fungerar brett för olika patientgrupper med specifika behov, t.ex. utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ospecifika ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, sömnstörningar, ätstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk m.fl.

MediYoga utgår från ett tydligt recept, vilket innebär att yogapassen har en tydlig struktur. Genom olika tekniker skapas terapeutiska effekter som utifrån yogans grundläggande intention verkar för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan.

De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition och ljud. Målet är att synkronisera dessa delar med varandra tillsammans med uppmärksamhetsträning av kroppen. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna.

Alla övningar utförs alltid utifrån en central utgångspunkt men där individen tränas i att själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning som behöver göras utifrån egen förmåga och kapacitet. Detta gör att alla personer kan delta (oavsett hälsotillstånd) i utövandet av MediYoga och tillgodogöra sig goda effekter.